H

Hållbarhetslagen
SFS 1995:1554Årsredovisningslag (1995:1554)
HB
SFS 1736:0123 2Handelsbalk (1736:0123 2)
HBL
SFS 1980:1102Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
HSL
SFS 1982:763Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
HSL
SFS 2017:30Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)