I

IÄL
SFS 1904:26 s.1Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
IFL
SFS 1994:1221Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
IL
SFS 1999:1229Inkomstskattelag (1999:1229)
ILP
SFS 1994:1221Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
IndrivningsF
SFS 1993:1229Indrivningsförordning (1993:1229)
InkassoL
SFS 1974:182Inkassolag (1974:182)
Internationella arvs
SFS 2015:417Lag (2015:417) om arv i internationella situationer
IövL
SFS 1994:451Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
IURF
SFS 1994:193Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)