K

KF
SFS 1998:980Körkortsförordning (1998:980)
KkL
SFS 1998:488Körkortslag (1998:488)
KKL, KköpL
SFS 1990:932Konsumentköplag (1990:932)
KkrL
SFS 2010:1846Konsumentkreditlag (2010:1846)
KL
SFS 1991:900Kommunallag (1991:900)
KML
SFS 1960:645Kollektivmärkeslag (1960:645)
SFS 1988:950Kulturmiljölag (1988:950)
KML
SFS 1960:645Kollektivmärkeslag (1960:645)
SFS 1988:950Kulturmiljölag (1988:950)
KommL
SFS 2009:865Kommissionslag (2009:865)
KonkL
SFS 1987:672Konkurslag (1987:672)
KonsTjL, KtjL, KtjL
SFS 1985:716Konsumenttjänstlag (1985:716)
KöpL
SFS 1990:931Köplag (1990:931)
KörkF
SFS 1998:980Körkortsförordning (1998:980)
KtL
SFS 1984:3Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
KUF
SFS 1981:955Kreditupplysningsförordning (1981:955)
SFS 1981:955Kreditupplysningsförordning (1981:955)
KUF
SFS 1981:955Kreditupplysningsförordning (1981:955)
SFS 1981:955Kreditupplysningsförordning (1981:955)
KUL
SFS 1973:1173Kreditupplysningslag (1973:1173)
KungF
SFS 1977:827Kungörandeförordning (1977:827)
KungL
SFS 1977:654Lag (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
KupF
SFS 1971:49Kupongskatteförordning (1971:49)
KupL
SFS 1970:624Kupongskattelag (1970:624)
Kvacksalverilagen
SFS 2010:659Patientsäkerhetslag (2010:659)