O

OL
SFS 1993:1617Ordningslag (1993:1617)
OSF
SFS 2009:641Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
OSL
SFS 2009:400Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
OTA
SFS 1996:870Lag (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa