SFS 1961:337

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1961-05-26

Uppdaterad:


   Kungl. Maj:t vill, med stöd av 39 och 42 §§ vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr 340), utfärda föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar.
    Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan erhållas hos länsstyrelserna och polismyndigheterna. Den är även tillgänglig i bokhandeln.
   Kungl. Maj:t förordnar, att dessa föreskrifter och anvisningar skola tillämpas från och med den 1 juli 1961, då de den 25 november 1955 fastställda och den 9 november 1956 kompletterade föreskrifterna och anvisningarna rörande tillämpningen av vapenförordningen skola upphöra att gälla.
   Avskrifter av - - - och efterrättelse.
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen